2006/Jul/16

โครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นทุนซึ่ง Mainichi Academic Group จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 เดือน โดยความร่วมมือกับ YES International ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า 40 ปี ซึ่งครั้งนี้เป็นการแจกทุนครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนและสังคมญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างไทยและญี่ปุ่น อันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในอนาคต
คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5
อายุไม่เกิน 17 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
มีพฤติกรรมดี และมีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
และมีมนุษยสัมพันธ์
มีความพร้อมในการเรียนรู้และความสามารถในการปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่
มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษา
ญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมง หรือมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าสามารถเรียนครบ 60 ชั่วโมงก่อนวันเดินทางในเดือนมีนาคม 2550

ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก

ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา หรือดาว์นโหลดจากเว็บไซต์
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาได้ที่ไมนิจิทุกสาขา ภายในวันที่
10 สิงหาคม 2549 (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะนับวันส่งตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท หรือโอนเข้าบัญชีโดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ไมนิจิทุกสาขา

สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2549 โดยสนามสอบมี 3 แห่ง ดังนี้

ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วันอังคารที่ 12 กันยายน 2549
ยื่นเอกสารมอบตัวภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัคร
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
รูปถ่ายครอบครัว (มีผู้สมัครด้วย) ขนาด 3 * 5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หลักฐานแสดงผลการเรียนและเกรดเฉลี่ยในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
จดหมายรับรองจากสถานศึกษา ณ ปัจจุบัน
อัลบั้มภาพจัดทำขึ้นเอง (Portfolio profile)
หลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมง นับถึงวันออกเดินทาง)
* เอกสารทุกชนิดให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถจัดทำได้ทั้งภาษา
อังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
* กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในคราวเดียว


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) รุ่นที่ 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 5 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม)
โทร.02-65856569 fax. 02-658-5660

อยากเก่งหลายภาษา ต้องเรียนกับอาจารย์โทนี่ ที่นี่ที่เดียว

by DrTony.exteen.com

Comment

Comment:

Tweet


Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Book report help research.I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards
#3 by Book report help (59.103.198.194) At 2010-10-09 18:28,
ถ้าต้องการที่ปรึกษาโทรมาปรึกษาได้นะครับยินดีช่วยเหลือนักเรียนทุกคน จะไปเรียนต่อหรือจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่น โทรคุยได้ครับ
by DrTony.exteen.com
ผมก็สมัครคับ แต่ยังทำพอร์ทไม่เสร็จเลย ตอนนี้เตรียมสอบมิดเทอมก่อน เหอเหอ
#1 by [i-scream*$aYE*]★ミ At 2006-07-16 14:43,